Een tijd van crisis is een geschikte tijd voor reflectie. We kunnen concluderen dat het huidige financiële systeem zich momenteel in een diepe crisis bevindt. Het is dan zaak de juiste vragen te stellen: Wat gaat er fout in het huidige financiële systeem? Voldoet het huidige systeem nog? Wat zijn de risico's? Hoe kan het anders? Wat zijn onze idealen? Wat is haalbaar? Hoe voorkomen we fouten in de toekomst? Hoe ontwerpen we een systeem dat beter aansluit bij ons ALLER behoeften? Wat zijn onze behoeften? Kennen we onszelf goed genoeg? Kennen we elkaar goed genoeg? Waarom is het systeem geworden zoals het is? Kunnen we er op vertrouwen dat bestaande machts- en rechts-structuren in staat zijn om de grote problematiek te tackelen? Kunnen we mbv de huidige digitale techniek een technisch systeem ontwikkelen die ons helpt bij het puzzelen naar opties om alle mensen naar de vrede te begeleiden? Zo ja, gebeurt dit al? En wie neemt verantwoordelijkheid? Zijn de belangen in het voordeel van zo veel mogelijk wereldburgers? Hebben de meest invloedrijke mensen wel de optimale lijst van karakter eigenschappen om die hoeveelheid invloed te mogen bezitten? Wat zijn dan de eigenschappen van een ideale wereldleider? Waarom is er geld? Waarom is er rente? Is geld wel ethisch? Wat zijn de functies van geld? Wat is het plan van de wereldleiders werkelijk? Zijn er geen alternatieve economische systemen die zouden kunnen werken? Kunnen die naast elkaar bestaan? Is dat wenselijk? Hebben die kans van slagen? Wat zijn de eisen die we aan een nieuw economisch systeem zouden moeten stellen?

Deze site is met name bedoeld om te focussen op een Wereld Zonder Geld, zonder ruilmiddel

Wat zijn de voordelen van een Wereld Zonder Geld?

Wat zijn de nadelen van een Wereld Zonder Geld?

Is er een vicieus probleem wanneer je de relatie tussen geld en menselijk gedrag beschouwt?

Het Vicieuze Geld Probleem 7.jpg

Het DOEL van deze site is out-of-the-box te denken, om IN GEDACHTEN volledig los te komen van het financiële systeem zoals het nu is geworden. Het is dus een gedachte-experiment, voor en door de online gemeenschap! Help mee om een wereld zonder geld voorstelbaar te maken!!!

Er wordt op deze website een ideaalsituatie gevisualiseerd. Een nieuwe realiteit begint altijd met een ideaal. Het ideaal van nu is de realiteit van morgen. Zo is het altijd nog geweest.
Iedereen kan discussies starten, argumenten aandragen of onderbouwen, informatie toevoegen om diepgang te krijgen in het online ongoing debat, etc.

Inspiratie Wereld Zonder Geld - Waarom zouden we een wereld zonder zonder geld willen? Denk hier mee over een UITMUNTEND ideaal (eruit met die munten!).

Wat zegt de bijbel over een wereld zonder geld (Het meestverkochte boek ter wereld)?

Regels in een wereld zonder geld (RBE)

Haalbaarheid Wereld Zonder Geld

Overgang naar een Wereld Zonder Geld

Wat gebeurt er als enorme hoeveelheden mensen ineens zonder geld komen te zitten

Kunnen we een een technisch (online software) systeem ontwerpen die op globaal niveau kan bepalen wat juiste acties en beslissingen zijn op basis van input van de crowd?

Waarom is een wereld zonder geld noodzaak

Waarom is een wereld zonder geld mogelijk

Kunnen we een inschatting maken van het aantal mensen dat iets ziet in een wereld zonder geld?

Kunnen we een leuke naam bedenken voor een wereld waar het geld niet meer regeert, maar de perfecte mens in samenwerking met de computer?

Utopocratie?
Utopocratie = Utopia (a community or society possessing highly desirable or perfect qualities) + kratein (regeert)
Eigenlijk bezitten we met elkaar gemiddeld gezien al heel veel goede kwaliteiten. We gebruiken het op een manier die veel welvaart in de wereld heeft gebracht. De efficiëntie en harmonie kan misschien drastisch omhoog als er op de meest optimale manier wordt samengewerkt.